ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39072/15/Β/97/05)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 124185056000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

(περίληψη Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης)

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ,

ανακοινώνει

Περισσότερα...

Επικυρωμένος κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας

ANAKOINΩΣΗ

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 617/195/17-10-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Του καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), κατόπιν της με αρίθμ. 608/193/26-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, με την οποία ενέκρινε την κατάρτιση καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών της , με την αρίθμ. 615/194/08-09-2017 απόφασή της    

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΑΝΦΩ σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση ΑΝΦΩ σε τακτική γενική συνέλευση

Περισσότερα...

Κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 608/193/26-07-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Κατάρτισης καταλόγου Αναδόχων-Συνεργατών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ “1η Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

    Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με το Α.Π:25400/27-10-2016 έγγραφο του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διεξήγαγε σε Εθνικό επίπεδο  για την επιλογή φορέων (Αναπτυξιακών Εταιρειών), που θα εφαρμόσουν τοπικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Μ.19 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ συμμετείχε στο διαγωνισμό καταθέτοντας Φάκελο Υποψηφιότητας – Πρότασης Τοπικού Προγράμματος Δημόσιας Δαπάνης ποσού 8 εκ, ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 10,3 εκ ευρώ.

Περισσότερα...

«Ο Δήμος Πειραιά στο Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»

Με την πανηγυρική ένταξη του Δήμου Πειραιά στο «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» ξεκίνησε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου, τη Δευτέρα 3/10/2016 στον Πειραιά.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 8

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr