Επικυρωμένος κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας

ANAKOINΩΣΗ

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α», αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την υπ’αριθ. 617/195/17-10-2017 απόφασή του, επικύρωσε τον κατάλογο των αναδόχων-συνεργατών για τη στελέχωση του Tεχνικού Tμήματος της εταιρείας, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου. Ο κατάλογος των αναδόχων-συνεργατών της εταιρείας κατά αλφαβητική σειρά έχει ως εξής:

 

 

          Για την ειδικότητα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού:

 • Δημήτριος Κάπος
 • Δημήτριος Κροκίδης
 • Ευάγγελος Μιχαλέας
 • Περικλής Παληός
 • Μαρία Σταμάτη
 • Παναγιώτα Τσεκούρα

 

          Για την ειδικότητα του Τοπογράφου Μηχανικού:

 • Δήμητρα-Φαβιόλα Γκούτση
 • Γεώργιος Κόλλιας
 • Αθανάσιος Μπαρτσώτας

 

          Για την ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού:

 • Ιωάννης Γκελαούζος
 • Ευθύμιος Σκαρίμπας
 • Αντώνιος Τόγκας

 

          Για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού:

 • Ευάγγελος Μπραούζος
 • Γεώργιος Προσγολίτης
 • Δημήτριος Ταμπακάς

 

          Για την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού:

 • Χαράλαμπος Ανδρικόπουλος
 • Αναστάσης Γιακουμής
 • Αγαπητός Γίδας
 • Παναγιώτης Γούναρης
 • Ιωάννης Κολλιαλής
 • Ιωάννης Λεπίδας
 • Γεώργιος Μιχαλέας   
 • Δημήτριος Μπαρτσώτας       
 • Ιωάννης Παναγόπουλος
 • Ευαγγελία Παπαδοπούλου
 • Αχιλλέας Παραθύρας
 • Ευθύμιος Πατρινός
 • Ιωάννης Σπινάσας

 

          Για την ειδικότητα του Γεωλόγου:

 • Παναγιώτα Αμπλιανίτη
 • Σοφία Αντωνοπούλου
 • Αναστάσιος Μπρέσιακας
 • Νικόλαος Παπαδημητρίου
 • Γεώργιος Πουλημένος

       

          Για την ειδικότητα του Δασολόγου:

 • Ιωάννης Κατσαρέλης

 

          Για την ειδικότητα του Γεωπόνου:

 • Σοφία Αναγνωστάκου
 • Ευθυμία Γεωργούλα
 • Νικόλαος Μιχόπουλος
 • Μανουήλ Νικολάου
 • Μαρίνα Παναγιωτίδου

 

          Για την ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής 

          Ανάπτυξης:

 • Γεώργιος Λαϊος
 • Χρήστος Τσαμαντάνης

 

          Για την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος:

 • Δρόσος Τσελές

 

          Για την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού:

 • Νικόλαος Γκούτσης
 • Ευθυμία-Ιωάννα Καραϊνδρου
 • Δημήτριος Κατσακούλας

 

          Για την ειδικότητα του Οικονομολόγου:

 • Αθανάσιος Ασημάκης
 • Ευθυμία Βαγενά
 • Ειρήνη Καραχάλιου
 • Ηλιάνα Τσάρα

   

Για την  ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.

        

 

 

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

         Ευάγγελος Κατσαγούνος

 

 

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr