Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Δημιουργία Εκπαιδευτικού Πακέτου με θεματικά έντυπα»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την ανάθεση του έργου

«Δημιουργία Εκπαιδευτικού Πακέτου με θεματικά έντυπα»,

στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Ο Κορινθιακός Κόλπος»

 

Περισσότερα...

«Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο»

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την επιλογή Αναδόχου της δράσης:

«Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο»

στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Ο Κορινθιακός Κόλπος» του ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)

Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας "Κορινθιακός Κόλπος"

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της δράσης: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Portal»
στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Ο Κορινθιακός Κόλπος» του Άξονα 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr