Μέτοχοι

Κατά την αρχική σύσταση της Εταιρείας συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς:

 • Τ.ΕΔ.Κ. Ν. Φωκίδας με ποσοστό 22%
 • Νομαρχιακή Αυτ/ση Φωκίδας με ποσοστό 22%
 • Δήμος 'Aμφισσας με ποσοστό 11%
 • Δήμος Λιδορικίου με ποσοστό 3%
 • Κοινότητα Χρισσού με ποσοστό 3%
 • Κοινότητα Προσηλίου με ποσοστό 2%
 • Κοινότητα Δροσοχωρίου με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας με ποσοστό 2%
 • Κοινότητα Βουνιχώρας με ποσοστό 2%
 • Κοινότητα Βάργιανης με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Καλοσκοπής με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Πανουργιά με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Στρώμης με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Συκιάς με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Λευκαδιτίου με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Καρουτών με ποσοστό 1%
 • Κοινότητα Ελαιώνα με ποσοστό 2%
 • Ε.Α.Σ. 'Aμφισσας με ποσοστό 10%
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φωκίδας με ποσοστό 2%
 • Αγροτικός Συν/σμός 'Aμφισσας με ποσοστό 8%
 • Γεωργ. Πιστ. Συν/σμός Δροσοχωρίου με ποσοστό 1%
 • Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας με ποσοστό 1%
 • Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας με ποσοστό 1%Η σημερινή Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως εξής:

 • Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Φωκίδας με ποσοστό 30,66%
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας με ποσοστό 24,95%
 • Δήμος 'Aμφισσας με ποσοστό 8,28%
 • Δήμος Λιδορικίου με ποσοστό 7,94%
 • Δήμος Δελφών με ποσοστό 1,86%
 • Δήμος Γαλαξιδίου με ποσοστό 0,86%
 • Δήμος Καλλιέων με ποσοστό 2,28%
 • Δήμος Γραβιάς με ποσοστό 1,56%
 • Ε.Α.Σ. 'Aμφισσας με ποσοστό 2,51%
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φωκίδας με ποσοστό 0,67%
 • Αγροτικός Συν/σμός 'Aμφισσας με ποσοστό 2,01%
 • Γεωργ. Πιστωτ. Συν/σμός Δροσοχωρίου με ποσοστό 0,25%
 • Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας με ποσοστό 2,18%
 • Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας με ποσοστό 6,02%
 • Δήμος Δεσφίνας με ποσοστό 1,33%
 • Δήμος Βαρδουσίων με ποσοστό 2,26%
 • Δήμος Παρνασσού με ποσοστό 3,53%
 • Δήμος Τολοφώνας με ποσοστό 0,85%

Νόμοι και αποφάσεις

ethniko-typografeiodiavgeia

Leader

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37
(ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑ 33100

Τηλέφωνο: 2265079281- 2265350696

Τηλεομοιοτυπία: 2265079281

  anfokiki@hol.gr